Bæredygtighed

Floorball i Alliancen Kbh skal udvikles på grundlag af FNs verdensmål

Med inspiration fra Sverige offentliggør Vanløse Floorball, Frederiksberg Floorball Club og Floorball-Fællesskabet København nu en plan for, hvordan vi vil bruge FNs verdensmål som omdrejningspunkt for det fremtidige samarbejde i Alliancen KBH. Bæredygtigheden skal ind under huden på alle medlemmer og sikre en foreningsudvikling, som er i balance både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Foreninger i Danmark kan også spille en rolle i forhold til den bæredygtige omstilling, lyder det fra klubberne .


Her kan du læse mere om baggrunden og hvad vi tror denne tilgang kan bruges til i vores floorballklubber:


Frederiksberg Floorball, Vanløse Floorball og Floorball-Fællesskabet København vil en ny vej for floorball og idrætten i København. Under et nyt fællesnavn Alliancen KBH lancerer de tre klubber nu en plan for, hvordan udviklingen sker med udgangspunkt i FNs verdensmål. Foreninger kan også tage et ansvar fremtiden, lyder det bl.a. fra de tre foreninger.


Vigtig indsats


”Efter en sommer som den vi lige har haft med varmerekorder overalt på kloden, tror jeg vi alle har brug for at finde nogle bæredygtige løsninger som kan bevæge os selv og andre i en mere bæredygtig retning. Vi tror på at idrætsforeninger og civilsamfund ligesom virksomheder, politikere og andre aktører kan være vigtige aktører i forhold til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Derfor har vi lagt en plan for, hvordan vi griber tingene an på en langt mere bæredygtig måde i vores klubber”, fortæller Jesper Malm som er formand i Vanløse Floorball.


Inspiration fra Sverige


Han fortæller at klubberne i Alliancen KBH har udvalgt seks ud af de 17 verdensmål og har arbejdet med, hvordan man kan både skabe indsatser og mål på hvert område:


”Inspirationen kommer bl.a. fra en række foreninger i Skåne, som har brugt verdensmålene til at skabe en bæredygtig udvikling af deres forening. Her har Vidar Jonsson-Wallin, der er vores svenske træner (som bl.a. er medtræner på ligaholdet samt U18-holdet) hjulpet os på vej. Han er foruden træner også konsulent i Sveriges Idrætsforbund og har vist os, hvordan bl.a. fodboldklubberne Helsingborg IF og Malmø FF samt floorballklubben Åstorp Kvidinge Innebandy, arbejder på en mere bæredygtig måde,” fortæller Jesper Malm.


”Og jo mere vi er dykket ned i det, jo mere mening har det givet. Vi har mange ungdomsmedlemmer og vi har naturligvis også et ansvar for en bæredygtig dannelse af vores spillere. Vi kan bidrage til at skabe nye kulturer og vaner omkring os. Men vi tror også på, at fremtiden tilhører dem som vil rykke sig på disse punkter. Både som forening og som idrætsgren.”


Han fortæller at floorballklubberne med udgangspunkt i en række visionsworkshops i klubben fik udvalgt en række mål. Og under hvert mål fik vi defineret både indsatser og målsætninger. Det skete på en udviklingsworkshop hvor fem seks stærke medlemmer og støtter af foreningen bidrog.


Udvalgt seks mål


”I denne proces udvalgte vi seks mål, som skal være vores sigtepunkt det kommende år. Vi vurderer at det er for omfattende at arbejde med alle 17 mål på samme tid. Efter to år revurderer vi om vi skal sigte efter nye punkter.”


Det vigtigste og mest naturlige mål er naturligvis mål nummer tre som handler om sundhed og trivsel. Her har klubberne i deres fælles samarbejdsaftale ambitioner om at vokse og få langt flere ind i sportens sunde fællesskaber. Men der var også ambitioner på det miljømæssige, som bl.a. gør en forskel for klimaindsatsen.


Foreninger kan gøre en forskel


Formanden synes det var lidt overraskende, hvor meget en forening egentlig kan bidrage med, når man tænker tingene lidt igennem.


”I sportens verden er der et meget stort forbrug af tøj og udstyr. Meget bruges jo kun få gange inden det samler støv i et skab. Enten fordi det ikke bliver brugt eller fordi det måske bliver for småt. Det er et problem vi helt sikkert kan gøre noget ved, hvis vi fx tog ansvar for mere genbrug i sportens verden”


Tak til bidragsyderne i arbejdet med verdensmålene i Alliancen KBH. Thomas ”Myg” Lehnert, Nis Vinæs Nielsen, Bjørg Apol, Brian Frøstrup Fisker, Mikkel Staunsholm, Gitte Have, Merete Øverup samt bestyrelserne i de tre foreninger.


Alliancen KBHs målsætninger for arbejdet med FNs verdensmål:


Mål nr. 3: Sundhed


- Flere kommer i gang med floorball – årlig vækst på 10 pct.


- Adfærds- og diversistetskodeks (inkl. antimobningtiltag) som vil skabe sunde rammer for mental og fysisk velvære


- Årligt kursus for ungdom omkring sundkost, mental sundhed og faren ved rygning/snus


Mål nr. 4. Kvalitetsuddannelse.


- Vi tilbyder træner og lederuddannelse hvert år de ældste ungdomsspillere


- På hvert hold har mindst en leder Floorball Danmarks-grunduddannelsen


- Vi har mindst en træner på DIFs træneruddannelser hvert andet år.


- Vi har samarbejdsaftaler med vores sponsorer i forhold til bl.a. studiejobs, praktikordninger og lignende


- Ældste ungdomshold tilbydes at deltage i mindst et internationalt stævne årligt


Mål nr. 5. Ligestilling mellem kønnene


- Vækst i antallet af piger som spiller floorball fra ca. 20 pct. til 33 pct.


- Flere kvindelige trænere, dommere og ledere


- Udvikling af adfærds- og diversitetskodeks som sikrer reel ligestilling i vores klub og modvirker bl.a. diskriminerende og sexistisk adfærd


Mål nr. 10. Mindre ulighed


- Videreudvikle vores parasporthold med flere medlemmer og styrkede rammer for udvikling


- Åbne et nyt senior motionshold årligt de kommende to år med fokus på leg, motion og fællesskaber (særligt med fokus på kvinder eller piger eller ældre)


- Rekruttering af flere spillere med anden etnisk baggrund end dansk


Mål nr. 13. Klimaindsats


- Vi vil udvikle pantaftale med Føtex i Vanløse og fortsætte med at være en af de klubber som samler flest donationer i landet


- Vi åbner en genbrugds-ordning for tøj og andet udstyr mellem medlemmerne. Gerne i partnerskab med lokale detailkæder samt evt. andre idrætsforeninger


- Vi vil sikre at alle bruger delekørselsordning til kampe og stævner


Mål nr. 17. Partnerskaber


- Vi vil opbygge nye partnerskaber med private aktører via fx floorballforløb for virksomheder som teambuildingforløb


- Flere inddrages i medlemsdemokratiet via bl.a. oprettelse af et ungeråd


- Vi vil opbygge ambassadørkorps blandt forældre og andre støtter af foreningen, som skal sælge sporten og klubben til nye aktører/partnere samt koble et advisoryboard til vores FNs verdensmålsindsats


OBS!


Har du input til, hvordan vi kan videreudvikle vores fokus på bæredygtighed, hører vi gerne fra dig. Særligt vil vi gerne have flere folk med ombord på vores rejse. Du kan måske bidrage i forhold til aktiviteter eller måske være med til at finde finansiering. Alle kræfter er velkomne. I så fald skriver du til formand@vanlosefloorball.dk